หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ (34 แผ่น) (อ.อดิเรก)

ผู้เข้าชม 9,956 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : DR106
  • ราคาพิเศษ : 2,150 บาท
  • ราคาปก 5,100 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

VCD ติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ รวม 31 แผ่น (อ.อดิเรก)

ทำไหมต้อง  VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ?

อ.อดิเรก สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด เหมือนได้เรียนพิเศษ อ.อดิเรก ตัวจริงเสียงจริง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ ดูแล้วเข้าใจง่าย สามารถเปิดดูได้ ถ้าดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ

VCD สอนคณิตศาสตร์ทำด้วยความตั้งใจ เต็มความสามารถและประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 30 ปี
เทคนิควิธีการอธิบายให้เข้าใจง่ายนำออกเผยแพร่ทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับได้เรียนพิเศษอยู่กับ อ.อดิเรก เนตยานันท์
พร้อมกับเพื่อนๆ ที่เรียนสดในชั้นเรียน วีซีดีสอน

“ชุดบันทึกการสอนสด” เป็นอย่างไร

ในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย ช่วงสร้างความเข้าใจ ช่วงฝึกทำแบบฝึกหัด และช่วงฝึกทำข้อสอบระดับข้อสอบแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจาก อ.อดิเรก
บางแผ่นจะมีช่วงโจทย์พิเศษ สอนเน้นพื้นฐาน รู้ที่มาของเนื้อหา แก้ปัญหาโจทย์ได้ทุกรูปแบบ ตรงกับแนวข้อสอบยุคใหม่ เป็นพื้นเรียนต่อในชั้นสูงได้
การถ่ายทำ บันทึกจากห้องสอนพิเศษของ อ.อดิเรก เน้นตัวหนังสือชัดเจนในขณะบันทึกมีนักเรียน เรียนอยู่ด้วยชั้นละ 80 คน ช่วงนี้บันทึกการสอนสด

มีทั้งหมด 34 แผ่น
แผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
201
การคูณพหุนาม
69.-
202
การหารพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
ุ69.-
203
การคูณและการหารเลขยกกำลัง
69.-
204
เลขชี้กำลังซ้อนกัน แยกฐานการคูณและการหาร
69.-
205
การนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้
69.-
251
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
69.-
252
การแยกตัวประกอบ แบบกำลังสองสมบูรณ์ - ผลต่างกำลังสอง
69.-
2201
ความเท่ากันทุกประการ 1
69.-
2202
ความเท่ากันทุกประการ 2
69.-
2203
ความเท่ากันทุกประการ 3 (ตอนจบ)
69.-
2204
อัตราส่วนและร้อยละ 1
69.-
2205
อัตราส่วนและร้อยละ 2
69.-
2206
อัตราส่วนและร้อยละ 3
69.-
2207
อัตราส่วนและร้อยละ 4 (ตอนจบ)
69.-
2208
การแปลงทางเรขาคณิต 1 ใหม่
69.-
2209
การแปลงทางเรขาคณิต 2 ใหม่
69.-
2210
การแปลงทางเรขาคณิต 3 ใหม่
69.-
2211
การแปลงทางเรขาคณิต 4 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
2212
การวัด 1 ใหม่
69.-
2213
การวัด 2 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
2214
แผนภูมิรูปวงกลม ใหม่
69.-
2251
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1
69.-
2252
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2 (ตอนจบ)
69.-
2253
จำนวนจริง 1
69.-
2254
จำนวนจริง 2
69.-
2255
จำนวนจริง 3
69.-
2256
จำนวนจริง 4 (ตอนจบ)
69.-
2257
การแปรผัน 1
69.-
2258
การแปรผัน 2
69.-
2259
การแปรผัน 3
69.-
2260
การแปรผัน 4 (ตอนจบ)
69.-
2261
เส้นขนาน 1 ใหม่
69.-
2262
เส้นขนาน 2 ใหม่
69.-
2263
เส้นขนาน 3 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
                                          

ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
 
 
 
 
ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบ ม.1-2-3

Close หน้าต่างนี้
Go Top