หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ (รวม 53 แผ่น) (อ.อดิเรก)

ผู้เข้าชม 9,982 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : DR103
  • ราคาพิเศษ : 3,300 บาท
  • ราคาปก 7,950 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
VCD ติวติวคณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เทอม 1-2 พร้อมติวข้อสอบ (อ.อดิเรก) จำนวน 47 แผ่น
 
 
ทำไหมต้อง  VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ?

อ.อดิเรก สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด เหมือนได้เรียนพิเศษ อ.อดิเรก ตัวจริงเสียงจริง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ ดูแล้วเข้าใจง่าย สามารถเปิดดูได้ ถ้าดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ

VCD สอนคณิตศาสตร์ทำด้วยความตั้งใจ เต็มความสามารถและประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 30 ปี
เทคนิควิธีการอธิบายให้เข้าใจง่ายนำออกเผยแพร่ทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับได้เรียนพิเศษอยู่กับ อ.อดิเรก เนตยานันท์
พร้อมกับเพื่อนๆ ที่เรียนสดในชั้นเรียน วีซีดีสอน

“ชุดบันทึกการสอนสด” เป็นอย่างไร

ในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย ช่วงสร้างความเข้าใจ ช่วงฝึกทำแบบฝึกหัด และช่วงฝึกทำข้อสอบระดับข้อสอบแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจาก อ.อดิเรก
บางแผ่นจะมีช่วงโจทย์พิเศษ สอนเน้นพื้นฐาน รู้ที่มาของเนื้อหา แก้ปัญหาโจทย์ได้ทุกรูปแบบ ตรงกับแนวข้อสอบยุคใหม่ เป็นพื้นเรียนต่อในชั้นสูงได้
การถ่ายทำ บันทึกจากห้องสอนพิเศษของ อ.อดิเรก เน้นตัวหนังสือชัดเจนในขณะบันทึกมีนักเรียน เรียนอยู่ด้วยชั้นละ 80 คน ช่วงนี้บันทึกการสอนสด

 
มีทั้งหมด 53 แผ่น


ชุดที่ 1
มี 15 แผ่นจบ แผ่นที่ 5501-5515 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1-15

สอนให้เข้าใจความคิดพื้นฐานของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เรื่อง นี้มีสูตรมาก แต่ถ้าดู VCD สอนคณิตของ อ.อดิเรก ชุดนี้ แล้วจะมีเทคนิคในสไตล์ของ อ.อดิเรก ทำให้จำสูตรอย่างมีระบบลดการจำลงได้มากเลยทีเดียว ฟังก์ชันตรีโกณ มิติที่เขาบอกว่ายาก จะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที ช่วยเพิ่มคะแนนในการสอบ เรื่อง arcsin x arccos x และ arctan x ดูแล้วเข้าใจง่ายไม่ต้องจำสูตรเลย การแก้สมการตรีโกณมิติก็สอนอย่างมีระบบ สุดท้าย กฎของ cosine กฎของ sine และการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม สูตรจำง่ายมาก อ.อดิเรกวิเคราะห์ให้เห็นภาพของสามเหลี่ยมโดยใช้แขนของมุมแก้ปัญหา

ชุดที่ 2 มี 8 แผ่นจบ แผ่นที่ 5551-5558 จำนวนเชิงซ้อน 1-8

เรียนกับ VCD สอนคณิตของ อ.อดิเรก ชุดนี้แล้วจะมีความเข้าใจว่า จำนวนจินตภาพไม่สามารถเปรียบเทียบมากกว่า หรือน้อยกว่า เพราะเหตุไร สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนช่วยการหารได้เพราะเหตุไร และช่วยอะไรได้อีก เรื่องของเชิงขั้วจะช่วย จำนวนจินตภาพยกกำลัง n และการหารากของสมการ ได้อย่างง่ายดาย สูตรก็จำง่าย ทฤษฎีบทเศษเหลือก็เข้าใจง่าย ง่ายจนถึงแผ่นที่ 8 จบ

ชุดที่ 3 มี 9 แผ่นจบ แผ่นที่ 5559-5567 ความน่าจะเป็น 1-9

เริ่มตั้งแต่ทบทวน กฎเกณฑ์เบื้องต้นของการนับเหมือนสอนใหม่เลย เพราะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้ ความน่าจะเป็นก็เป็นเรื่องง่ายเลย สอนให้เข้าใจว่าตอนคำนวณจะใช้เครื่องหมายคูณ เครื่องหมายบวก และเครื่องหมายลบเมื่อใด ต่อด้วย n! มีวิธีคิดแปลกๆ ให้ดูด้วยจะช่วยให้ เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่เป็นเรื่อง่ายทันที ทฤษฎีบททวินามก็จะช่วยวิธีจัดหมู่ด้วย สุดท้ายเข้าเรื่องความน่าจะเป็น จะเข้าใจบทนิยามของความน่าจะเป็น ทำให้การคำนวณเรื่องนี้จะไม่โดนโจทย์หลอก คะแนน PAT ได้อย่างน้อย 3 ข้อ 18 คะแนน แน่นอน สำหรับเรื่องนี้นะ

อย่าลืม!!!! ต้องการเรียน ม.6 จบพร้อมหรือก่อน ม.5 ดู VCD สอนคณิตของ อ.อดิเรก ม.6 มี 71 แผ่นจบพร้อมติวข้อสอบทบทวน ม.4 ม.5 ให้ด้วยแผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
5501
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
69.-
5502
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2
69.-
5503
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3
69.-
5504
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 4
69.-
5505
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 5
69.-
5506
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 6
69.-
5507
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 7
69.-
5508
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 8
69.-
5509
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 9
69.-
5510
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 10
69.-
5511
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 11
69.-
5512
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 12
69.-
5513
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 13
69.-
5514
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 14
69.-
5515
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 15 (ตอนจบ)
69.-
5516
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1
69.-
5517
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2
69.-
5518
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 3 ใหม่
69.-
5519
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 4 ใหม่
69.-
5520
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 5 ใหม่
69.-
5521
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 6 ใหม่
69.-
5522
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 7 ใหม่
69.-
5523
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 8 (ตอนจบ) ใหม่
69.-
5524
ลำดับและอนุกรม 1
69.-
5525
ลำดับและอนุกรม 2
69.-
5526
ลำดับและอนุกรม 3
69.-
5527
ลำดับและอนุกรม 4
69.-
5528
ลำดับและอนุกรม 5 (ตอนจบ)
69.-
5529
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในความน่าจะเป็น 1
69.-
5530
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับในความน่าจะเป็น 2 (ตอนจบ)
69.-
5531
เวกเตอร์ในสามมิติ 1
69.-
5532
เวกเตอร์ในสามมิติ 2
69.-
5533
เวกเตอร์ในสามมิติ 3
69.-
5534
เวกเตอร์ในสามมิติ 4
69.-
5535
เวกเตอร์ในสามมิติ 5
69.-
5536
เวกเตอร์ในสามมิติ 6 (ตอนจบ)
69.-
5551
จำนวนเชิงซ้อน 1
69.-
5552
จำนวนเชิงซ้อน 2
69.-
5553
จำนวนเชิงซ้อน 3
69.-
5554
จำนวนเชิงซ้อน 4
69.-
5555
จำนวนเชิงซ้อน 5
69.-
5556
จำนวนเชิงซ้อน 6
69.-
5557
จำนวนเชิงซ้อน 7
69.-
5558
จำนวนเชิงซ้อน 8 (ตอนจบ)
69.-
5559
ความน่าจะเป็น 1
69.-
5560
ความน่าจะเป็น 2
69.-
5561
ความน่าจะเป็น 3
69.-
5562
ความน่าจะเป็น 4
69.-
5563
ความน่าจะเป็น 5
69.-
5564
ความน่าจะเป็น 6
69.-
5565
ความน่าจะเป็น 7
69.-
5566
ความน่าจะเป็น 8
69.-
5567
ความน่าจะเป็น 9 (ตอนจบ)
69.-
                                          ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
 
 
ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top