หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 ทั้ง 2 ภาคเรียนพร้อมติวข้อสอบ (รวม 71 แผ่น)(อ.อดิเรก)

ผู้เข้าชม 10,071 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : DR102
  • ราคาพิเศษ : 4,500 บาท
  • ราคาปก 10,650 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
VCD ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 ทั้ง 2 ภาคเรียนพร้อมติวข้อสอบ (รวม 71 แผ่น)

ชุดที่ 1 เนื้อหา ทั้ง 2 ภาคเรียนพร้อมติวข้อสอบ มี 40 แผ่น
สอนให้เข้าใจพื้นฐานในแต่เรื่องเพื่อให้นักเรียนคิดเป็น นำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาในการสอบทุกรูปแบบ สำหรับข้อสอบยุคใหม่ 

ชุดที่ 2 ติวข้อสอบ มี 31 แผ่น 
ทบทวนและติวข้อสอบ ม.4 ม.5 เพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT และโควตาตรงของทุกสถาบัน ชุดนี้ก่อนจะสอบ ดูให้ครบทุกแผ่น ทบทวนเนื้อหาพร้อมกับเฉลยข้อสอบที่คัดเลือกมา อธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด

ทำไหมต้อง  VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ?

อ.อดิเรก สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด เหมือนได้เรียนพิเศษ อ.อดิเรก ตัวจริงเสียงจริง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ ดูแล้วเข้าใจง่าย สามารถเปิดดูได้ ถ้าดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ

VCD สอนคณิตศาสตร์ทำด้วยความตั้งใจ เต็มความสามารถและประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 30 ปี
เทคนิควิธีการอธิบายให้เข้าใจง่ายนำออกเผยแพร่ทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับได้เรียนพิเศษอยู่กับ อ.อดิเรก เนตยานันท์
พร้อมกับเพื่อนๆ ที่เรียนสดในชั้นเรียน วีซีดีสอน

“ชุดบันทึกการสอนสด” เป็นอย่างไร

ในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย ช่วงสร้างความเข้าใจ ช่วงฝึกทำแบบฝึกหัด และช่วงฝึกทำข้อสอบระดับข้อสอบแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจาก อ.อดิเรก
บางแผ่นจะมีช่วงโจทย์พิเศษ สอนเน้นพื้นฐาน รู้ที่มาของเนื้อหา แก้ปัญหาโจทย์ได้ทุกรูปแบบ ตรงกับแนวข้อสอบยุคใหม่ เป็นพื้นเรียนต่อในชั้นสูงได้
การถ่ายทำ บันทึกจากห้องสอนพิเศษของ อ.อดิเรก เน้นตัวหนังสือชัดเจนในขณะบันทึกมีนักเรียน เรียนอยู่ด้วยชั้นละ 80 คน ช่วงนี้บันทึกการสอนสด

VCD ม.6 มีทั้งหมด 71 แผ่น
 
ชุดที่ 1 เนื้อหา ทั้ง 2 ภาคเรียนพร้อมติวข้อสอบ มี 40 แผ่น
สอนให้เข้าใจพื้นฐานในแต่เรื่องเพื่อให้นักเรียนคิดเป็น นำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาในการสอบทุกรูปแบบ สำหรับข้อสอบยุคใหม่


เรื่องที่ 1 มี 11 แผ่นจบ แผ่นที่ 6601-6611 สถิติ 1-11


เรื่องนี้ใช้พื้นฐานความรู้การบวก การลบ การคูณ การหาร และการถอดรากที่สอง เท่านั้นเอง สูตรมาก นักเรียนส่วนมากทิ้งเรื่องนี้เลย รู้หรือเปล่าว่าข้อสอบออกหลายข้อนะ ถ้าดู VCD สอนคณิตของ อ.อดิเรก ชุดนี้แล้ว สถิติเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำข้อสอบได้หมดทุกข้อ มีเทคนิคจาก อ.อดิเรก มากมายที่ทำให้สูตรไม่ต้องจำมาก

เรื่องที่ 2 มี 2 แผ่น แผ่นที่ 551 ลิมิตของฟังก์ชัน แผ่นที่ 552 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

เป็นไตเติ้ลของเรื่องแคลคูลัส

เรื่องที่ 3 มี 8 แผ่นจบ แผ่นที่ 6651-6658 ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1-8 ลิมิตของลำดับจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที เมื่อดู VCD สอนคณิตของ อ.อดิเรก ชุดนี้ หา ผลบวกของอนุกรมอนันต์ได้คล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต หรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็สามารถหาได้มีข้อสอบทำเป็นตัวอย่างให้ดูทุกรูปแบบ ดูให้ครบ 8 แผ่นนะครับ

เรื่องที่ 4 มีแผ่นเดียวจบ แผ่นที่ 6659 กำหนดการเชิงเส้น
ข้อสอบออกทุกฉบับเลย ฉบับละ 1 ข้อ ถ้าเป็นข้อสอบ PAT ก็ได้แน่นอน 6 คะแนน ตั้งแต่ต้นจนจบประมาณ 70 นาที ใช้พื้นฐานความรู้เรื่อง การเขียนกราฟของความสัมพันธ์ใน ม.4 โดยเฉเพาะที่เป็นอสมการ มีเทคนิคการเขียนกราฟให้ดูด้วย

เรื่องที่ 5 มี 18 แผ่นจบ แผ่นที่ 6660-6677 แคลคูลัสเบื้องต้น 1-18 ผู้ ที่คิดจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียน Cal 1 Cal 2 … เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ ต้องดูให้ครบ 18 แผ่น แล้วจะมีพื้นฐานไปเรียนต่อและสอบผ่านแน่นอน เรื่องการสอบ PAT ไม่มีปัญหาทำข้อสอบได้อยู่แล้ว ดู VCD สอนคณิตของ อ.อดิเรก ชุดนี้แล้ว เริ่มเข้าเรื่องแคลคูลัสก็จะรู้เลยว่า แคลคูลัสคืออะไร เรียนด้วยความเข้าใจ มิใช่จ้องแต่จะจำสูตร ดิฟก็คล่องตัวทั้งหาโดยใช้ลิมิต และสูตรสำเร็จ อินทิเกรตมีโจทย์แปลก ๆ ให้ดูมากมาย การหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุด ก็ให้หลักในการเขียนฟังก์ชัน ยิ่งดูยิ่งง่าย ดูจบแล้วไปต่อในมหาวิทยาลัยที่เรียน Cal 1 Cal 2 … ได้เลยเพราะพื้นฐานแน่นแผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
6601
สถิติ 1
69.-
6602
สถิติ 2
69.-
6603
สถิติ 3
69.-
6604
สถิติ 4
69.-
6605
สถิติ 5
69.-
6606
สถิติ 6
69.-
6607
สถิติ 7
69.-
6608
สถิติ 8
69.-
6609
สถิติ 9
69.-
6610
สถิติ 10
69.-
6611
สถิติ 11(ตอนจบ)
69.-
651
ลิมิตของฟังก์ชัน
69.-
652
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

69.-
6651
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 1
69.-
6652
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 2
69.-
6653
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 3
69.-
6654
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 4
69.-
6655
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 5
69.-
6656
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 6
69.-
6657
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 7
69.-
6658
ลำดับและอนุกรมอนันต์ 8 (ตอนจบ)
69.-
6659
กำหนดการเชิงเส้น
69.-
6660
แคลคูลัสเบื้องต้น 1
69.-
6661
แคลคูลัสเบื้องต้น 2
69.-
6662
แคลคูลัสเบื้องต้น 3
69.-
6663
แคลคูลัสเบื้องต้น 4
69.-
6664
แคลคูลัสเบื้องต้น 5
69.-
6665
แคลคูลัสเบื้องต้น 6
69.-
6666
แคลคูลัสเบื้องต้น 7
69.-
6667
แคลคูลัสเบื้องต้น 8
69.-
6668
แคลคูลัสเบื้องต้น 9
69.-
6669
แคลคูลัสเบื้องต้น 10
69.-
6670
แคลคูลัสเบื้องต้น 11
69.-
6671
แคลคูลัสเบื้องต้น 12
69.-
6672
แคลคูลัสเบื้องต้น 13
69.-
6673
แคลคูลัสเบื้องต้น 14
69.-
6674
แคลคูลัสเบื้องต้น 15
69.-
6675
แคลคูลัสเบื้องต้น 16
69.-
6676
แคลคูลัสเบื้องต้น 17
69.-
6677
แคลคูลัสเบื้องต้น 18 (ตอนจบ)
69.-
 
ชุดที่ 2 ติวข้อสอบ มี 31 แผ่น
ทบทวนและติวข้อสอบ ม.4 ม.5 เพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT และโควตาตรงของทุกสถาบัน
ชุดนี้ก่อนจะสอบ ดูให้ครบทุกแผ่น ทบทวนเนื้อหาพร้อมกับเฉลยข้อสอบที่คัดเลือกมา อธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด
แผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
6612
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม 1
69.-
6613
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม 2 (ตอนจบ)
69.-
6614
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
69.-
6615
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2
69.-
6616
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3 (ตอนจบ)
69.-
6617
ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 1
69.-
6618
ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 2 (ตอนจบ)
69.-
6619
ติวข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 1
69.-
6620
ติวข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 2 (ตอนจบ)
69.-
6621
ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 1
69.-
6622
ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 2 (ตอนจบ)
69.-
6623
ติวข้อสอบเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
69.-
6678
ติวข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์
69.-
6680
ติวข้อสอบเรื่องเซต
69.-
6681
ความถนัดทั่วไป (คณิต) 1
69.-
6682
ความถนัดทั่วไป (คณิต) 2
69.-
6683
ความถนัดทั่วไป (คณิต) 3 (ตอนจบ)
69.-
6684
ติวข้อสอบจำนวนจริง 1
69.-
6685
ติวข้อสอบจำนวนจริง 2
69.-
6686
ติวข้อสอบจำนวนจริง 3 (ตอนจบ)
69.-
6687
ติวข้อสอบฟังก์ชัน 1
69.-
6688
ติวข้อสอบฟังก์ชัน 2
69.-
6689
ติวข้อสอบฟังก์ชัน 3 (ตอนจบ)
69.-
6690
ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 1
69.-
6691
ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 2
69.-
6692
ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 3 (ตอนจบ)
69.-
6693
ติวข้อสอบเรื่องวงกลม
69.-
6694
ติวข้อสอบเรื่องวงรี
69.-
6695
ติวข้อสอบเรื่องพาราโบลา
69.-
6696
ติวข้อสอบเรื่องไฮเพอร์โบลา
69.-
6699
ติวข้อสอบชุดเก็บตก แผ่นสุดท้าย (โจทย์เด็ดๆ)
69.-

"เด็ก ม.6 ดูวีซีดีทั้งหมดนี้แล้ว ไม่ต้องไปลงเรียนพิเศษที่ไหน รับรองทำข้อสอบได้คะแนนอยู่แนวหน้าแน่นอน"
รับรองผล โดย อ.อดิเรก เนตยานันท์

ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top