หมวดสินค้าหลัก

VCD ทบทวนและติวข้อสอบ ม.4 ม.5 เพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT และโควตาตรงของทุกสถาบัน(แผ่นที่ 6612-6699 )(รวม 31 แผ่น)(อ.อดิเรก)

ผู้เข้าชม 9,973 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : DR101
  • ราคาพิเศษ : 1,980 บาท
  • ราคาปก 4,650 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
VCD ติว (แผ่นที่ 6612-6699) (อ.อดิเรก) จำนวน 31 แผ่น
 
ทำไหมต้อง  VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ?

อ.อดิเรก สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด เหมือนได้เรียนพิเศษ อ.อดิเรก ตัวจริงเสียงจริง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ ดูแล้วเข้าใจง่าย สามารถเปิดดูได้ ถ้าดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ

VCD สอนคณิตศาสตร์ทำด้วยความตั้งใจ เต็มความสามารถและประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 30 ปี
เทคนิควิธีการอธิบายให้เข้าใจง่ายนำออกเผยแพร่ทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับได้เรียนพิเศษอยู่กับ อ.อดิเรก เนตยานันท์
พร้อมกับเพื่อนๆ ที่เรียนสดในชั้นเรียน วีซีดีสอน

“ชุดบันทึกการสอนสด” เป็นอย่างไร

ในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วย ช่วงสร้างความเข้าใจ ช่วงฝึกทำแบบฝึกหัด และช่วงฝึกทำข้อสอบระดับข้อสอบแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจาก อ.อดิเรก
บางแผ่นจะมีช่วงโจทย์พิเศษ สอนเน้นพื้นฐาน รู้ที่มาของเนื้อหา แก้ปัญหาโจทย์ได้ทุกรูปแบบ ตรงกับแนวข้อสอบยุคใหม่ เป็นพื้นเรียนต่อในชั้นสูงได้
การถ่ายทำ บันทึกจากห้องสอนพิเศษของ อ.อดิเรก เน้นตัวหนังสือชัดเจนในขณะบันทึกมีนักเรียน เรียนอยู่ด้วยชั้นละ 80 คน ช่วงนี้บันทึกการสอนสด

ชุดที่ 2 ติวข้อสอบ มี 31 แผ่น
ทบทวนและติวข้อสอบ ม.4 ม.5 เพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT และโควตาตรงของทุกสถาบัน
ชุดนี้ก่อนจะสอบ ดูให้ครบทุกแผ่น ทบทวนเนื้อหาพร้อมกับเฉลยข้อสอบที่คัดเลือกมา อธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด
 
 
แผ่นที่
รายการ
แผ่นละ
6612
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม 1
69.-
6613
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม 2 (ตอนจบ)
69.-
6614
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1
69.-
6615
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2
69.-
6616
ติวข้อสอบเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 3 (ตอนจบ)
69.-
6617
ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 1
69.-
6618
ติวข้อสอบเรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ 2 (ตอนจบ)
69.-
6619
ติวข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 1
69.-
6620
ติวข้อสอบเรื่องจำนวนเชิงซ้อน 2 (ตอนจบ)
69.-
6621
ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 1
69.-
6622
ติวข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น 2 (ตอนจบ)
69.-
6623
ติวข้อสอบเรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
69.-
6678
ติวข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์
69.-
6680
ติวข้อสอบเรื่องเซต
69.-
6681
ความถนัดทั่วไป (คณิต) 1
69.-
6682
ความถนัดทั่วไป (คณิต) 2
69.-
6683
ความถนัดทั่วไป (คณิต) 3 (ตอนจบ)
69.-
6684
ติวข้อสอบจำนวนจริง 1
69.-
6685
ติวข้อสอบจำนวนจริง 2
69.-
6686
ติวข้อสอบจำนวนจริง 3 (ตอนจบ)
69.-
6687
ติวข้อสอบฟังก์ชัน 1
69.-
6688
ติวข้อสอบฟังก์ชัน 2
69.-
6689
ติวข้อสอบฟังก์ชัน 3 (ตอนจบ)
69.-
6690
ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 1
69.-
6691
ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 2
69.-
6692
ติวข้อสอบเรื่องเมทริกซ์ 3 (ตอนจบ)
69.-
6693
ติวข้อสอบเรื่องวงกลม
69.-
6694
ติวข้อสอบเรื่องวงรี
69.-
6695
ติวข้อสอบเรื่องพาราโบลา
69.-
6696
ติวข้อสอบเรื่องไฮเพอร์โบลา
69.-
6699
ติวข้อสอบชุดเก็บตก แผ่นสุดท้าย (โจทย์เด็ดๆ)
69.-

 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top