หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว English Entrance Part F Reading Comprehension (Long Passage)1-3 (HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,472 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO808
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 275 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

จำนวน 4 แผ่น
เวลารวม 191 นาที

เป็นการเฉลยข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยในอดีต ซึ่งใน Part F นี้เป็น Reading Comprehension ซึ่งเป็นส่วนของการวัดความรู้ ความสามารถนักเรียนใน 3 ด้านด้วยกัน คือ Speed Reading, Short Passage และ Long Passage ในเนื้อหา vcd แผ่นนี้ จะกล่าวถึงส่วนของ
Long Passage จะเป็นบทความที่มีความยาวมาก ประกอบกับคำถามที่โจทย์จะถามในส่วนนี้ จะถามในหลายกรณี อาทิเช่น ใจความสำคัญของบทความ (main idea) ชื่อเรื่องของบทความ (title) รายละเอียดปลีกย่อยภายในบทความ (detail) เป็นต้น
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top