หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว ตรรกศาสตร์ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,716 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO703
  • ราคาพิเศษ : 123 บาท
  • ราคาปกติ 145 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 56 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของตรรกศาสตร์ ประกอบด้วย นิยามของประพจน์ ประโยคเปิด ตัวเชื่อมประพจน์ของตรรกศาสตร์ (และ หรือ ถ้า...แล้ว... ก็ต่อเมื่อ) การพิจารณาหาค่าความจริงของประพจน์ และประโยคเปิดที่มีวลีบ่งปริมาณ และเอกภพสัมพัทธ์ การสมมูลกันของประพจน์ รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 2 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top