หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว ระบบจำนวนจริง (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,781 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO705
  • ราคาพิเศษ : 166 บาท
  • ราคาปกติ 195 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 124 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของระบบจำนวนจริง ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาถึงทฤษฎีเศษเหลือในการแยกแฟกเตอร์ของตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ดีกรีสาม เพื่อหาคำตอบของสมการและอสมการ การพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์ แต่ละพจน์ของพหุนามดีกรีสอง การหาคำตอบของสมการและอสมการพหุนามเศษส่วน พหุนามค่าสัมบูรณ์ พหุนามที่อยู่ในรูปรากที่สอง รวมไปถึงทฤษฎีการหารลงตัว และการหาค.ร.น.และห.ร.ม.ของเลขสองจำนวนโดยวิธียูคลิค รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 2 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top