หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว ตรีโกณมิติ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,558 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO708
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 275 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 4 แผ่น
เวลารวม 192 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของตรีโกณมิติ ประกอบด้วย ทฤษฎีของพีทาคอรัสในเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉาก เพื่อเชื่อมโยงถึงการหาค่าฟังก์ชั่นทั่วไปของ sine, cosine, tangent และอื่น ๆ รวมถึง สูตรทั่วไปที่ควรรู้ในเรื่องของผลบวก ผลต่าง มุมสองเท่า มุมสามเท่า กฎของ sine และ cosine อินเวอร์สของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ (arcsinex, arccosx, arctanx และอื่นๆ ) รวมถึงการหาระยะทาง และความสูง โดยใช้ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติในการหา รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 1 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top