หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว ดัชนี (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,447 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO710
  • ราคาพิเศษ : 166 บาท
  • ราคาปกติ 195 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 2 แผ่น
เวลารวม 84 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของดัชนี ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของดัชนี การคำนวณหาค่าดัชนี 5 แบบ คือ การหาดัชนีราคาอย่างง่าย การหาดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยรราคาสัมพัทธ์ การหาค่าดัชนีราคาแบบใช้ราคารวมโดยถ่วงน้ำหนักด้วยวิธีลาสไพเยอเรส การหาค่าดัชนีราคาแบบใช้ราคารวมโดยถ่วงน้ำหนักด้วยวิธีการพาเช่อ การหาค่าดัชนีราคาแบบใช้ราคารวมโดยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณเฉลี่ย การหาและเข้าใจความหมายของรายได้ที่แท้จริง และความเป็นอยู่ที่ดีเท่าเดิม ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 1 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 

จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top