หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,583 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO716
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 275 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 4 แผ่น
เวลารวม 203 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ซึ่งประกอบด้วย การหาระยะทางระหว่างจุด 2 จุด, จุดกับเส้นตรง และ เส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน การหาความชันของสมการเส้นตรงที่กำหนดให้ การหาสมการเส้นตรงและสมการเส้นตั้งฉาก เมื่อทราบค่าของความชันและจุดผ่าน 1 จุด การหาสมการเส้นตรง เมื่อทราบสมการเส้นขนาน และจุดผ่าน 1 จุด การทราบนิยามและสามารถหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของสมการวงกลมได้ และทฤษฎีบทกลับ คือ สามารถหาสมการวงกลมเมื่อทราบจุดศูนย์กลางและรัศมีได้ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ของพาราโบรา โดยสามารถหาจุดศูนย์กลาง จุดโฟกัส สมการเส้นไดเรกตริกซ์ได้เมื่อโจทย์กำหนดสมการพาราโบรามาให้ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์วงรี โดยสามารถหาจุดศูนย์กลาง จุดโฟกัส จุดปลายแกนเอก แกนโท จากความสัมพันธ์วงรีได้ ความเข้าใจในเรื่องไฮเปอร์โบรา โดยสามารถหาจุดศูนย์กลาง จุดโฟกัส จุดปลายแกนตามขวางและแกนสังยุด จากความสัมพันธ์ไฮเปอร์โบราที่โจทย์กำหนดมาให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 1 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  

 
 
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top