หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว ฟังก์ชั่นเอ็กซโปเนนเชียลและล็อกการิทึม (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,448 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO718
  • ราคาพิเศษ : 200 บาท
  • ราคาปกติ 235 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 3 แผ่น
เวลารวม 132นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของฟังก์ชั่นเอ็กซโปเนนเชียลและล็อกการิทึม ประกอบด้วย การเข้าใจนิยามของฟังก์ชั่นเอ็กซโปเนนเชียล ฟังก์ชั่นล็อกการิทึม (โดเมนและเรนจ์ ฟังก์ชั่นเพิ่มและฟังก์ชั่นลดในช่วงโดเมน) การหาคำตอบของสมการเอ็กซโปเนนเชียล และล็อกการิทึม สูตรต่าง ๆ ของฟังก์ชั่นเอ็กซโปเนนเชียลและฟังก์ชั่นล็อกการิทึม รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 1 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  

 
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top