หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว สถิติ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,469 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO720
  • ราคาพิเศษ : 268 บาท
  • ราคาปกติ 315 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 5 แผ่น
เวลารวม 256 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของสถิติ ซึ่งประกอบด้วย การหาค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่และไม่มีการแจกแจงความถี่ การหาค่าของข้อมูลในตำแหน่งเดไซล์ ควอไตล์ และเปอร์เซ็นไทล์ต่าง ๆ ที่โจทย์กำหนดให้ การวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์ (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนคอวไตล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การวัดการกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (สัมประสิทธิ์พิสัย สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไตล์ สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย สัมประสิทธิ์การแปรผัน) การหาค่ามาตรฐานของข้อมูล รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 2 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top