หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว แคลคูลัส (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,456 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO722
  • ราคาพิเศษ : 268 บาท
  • ราคาปกติ 315 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 5 แผ่น
เวลารวม 253 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของแคลคูลัส ซึ่งประกอบด้วย การกเข้าใจนิยามของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น (differentiate) สูตรทั่วไปของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพหุนาม กฎลูกโซ่ (หรือ การ หาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นต่อเนื่อง) การหาความชันของเส้นโค้ง ณ จุดใด ๆ ความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาค่าลิมิตของฟังก์ชั่น การหาค่าสูงสุดต่ำสุด สัมพัทธ์ และสัมบูรณ์ของเส้นโค้ง ฟังก์ชั่นลด ฟังก์ชั่นเพิ่มของสมการพหุนาม การหาปฏิยานุพันธ์ (integration) ของฟังก์ชั่น รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 2 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top