หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว ลำดับอนุกรม (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1) (HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,556 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO726
  • ราคาพิเศษ : 200 บาท
  • ราคาปกติ 235 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
จำนวน 3 แผ่น
เวลารวม 156 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของลำดับ อนุกรม ซึ่งประกอบด้วย การเข้าใจความหมายของลำดับ และอนุกรม การหาลำดับทั่วไปของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต การหาค่าผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต กฎของซิกม่า (sigma) การหาลิมิตของฟังก์ชั่นพหุนามและฟังก์ชั่นเอ็กซโปเนนเขียล ในกรณี x เข้าใกล้ตัวเลข และกรณี x เข้าใกล้อนันต์ (infinity) รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 1 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
  
จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top