หมวดสินค้าหลัก

VCD ติว ความน่าจะเป็นวิธีนับ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1) (HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,512 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO728
  • ราคาพิเศษ : 268 บาท
  • ราคาปกติ 315 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

จำนวน 5 แผ่น
เวลารวม 294 นาที

เป็นการสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ในเรื่องของความน่าจะเป็นและวิธีนับ ซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจพื้นฐานของกฎการนับ การหาค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ การหาจำนวนวิธีในการจัดเรียงตัวเลขตามข้อกำหนดต่าง ๆ การจัดเรียงสิ่งของให้เป็นเส้นตรง และวงกลมตามเงื่อนไขต่าง ๆ การหาจำนวนวิธีในการเลือกสิ่งของ การหาจำนวนวิธีในการเลือกสิ่งของเพื่อมาทำการจัดเรียงเป็นเส้นตรงและเป็นวงกลม การหาจำนวนความสัมพันธ์ และฟังก์ชั่น 1-1 ฟังก์ชั่นทั่วถีง ที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนด รวมทั้งการเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณิตศาสตร์ 1 ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างละเอียด เพื่อฝึกฝนความรู้ และเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยวิธีที่รวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ ความสามารถของการคัดเลือกบุคคลในการเข้าศึกษาต่อยังระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้

จัดทำโดย... HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top