หมวดสินค้าหลัก

LIS1001 / IS101 เฉลยสารสนเทศและเทคโนโรยี่เพื่อการค้นคว้า

ผู้เข้าชม 11,924 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LIS1001E
  • ราคาพิเศษ : 62 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด  S/60 S/59: 2/59 : 1/59 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้ออธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LIS1001 / IS101

Close หน้าต่างนี้
Go Top