หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวคณิตศาตร์ ความน่าจะเป็นและการเรียงสับเปลี่ยน (SC)

ผู้เข้าชม 9,548 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SC601
  • ราคาพิเศษ : 180 บาท
  • ราคาปกติ 199 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
ความหมาย
ความหมายของความน่าจะเป็น      
   โจทย์ลองทำ               
เหตุการณ์
   เหตุการณ์ความน่าจะเป็น         
   โจทย์ลองทำ          
การคำนวณ
   ตัวอย่างการคำนวณ      
สมบัติของความน่าจะเป็น         
   โจทย์ลองทำ 
ตัวอย่างข้อสอบ


การเรียงสับเปลี่ยน

การนับ
หลักการนับ
   วิธีการนับโดยใช้หลักการบวก   
   วิธีการนับโดยใช้หลักการคูณ      
   โจทย์ลองทำ         
วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
   แฟกเทอเรียล                  
   การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งซึ่งแตกต่างกัน         
   โจทย์ลองทำ                   
   การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่มีความแตกต่างกันเพียงบางกลุ่ม     
   โจทย์ลองทำ               
การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม
   การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม               
   โจทย์ลองทำ               
วิธีจัดหมู่
ทฤษฎีบททวินาม
ตัวอย่างข้อสอบ

VCD ติวชุดพิเศษ สำหรับติวที่บ้าน สามารถเปิดกับ เครื่องเล่น VCD/DVD หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
- ดูเข้าใจง่ายเหมือนตัวต่อตัว โดยติวเตอร์มืออาชีพ
- ตามครูสอนได้ทัน แม้ไม่เข้าเรียน
- เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบหลากหลายระบบ
- เจาะลึกเนื้อหา อธิบาย เข้าใจง่าย
- เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET , A-NET
- ควบคุมการผลิตโดย.. อาจารย์ทวีชัย นักวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์
ประกอบด้วย VCD ความยาวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง / กล่อง
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
จัดทำโดย... Successmedia

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top