หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวเคมี สารประกอบของคาร์บอน (SC)

ผู้เข้าชม 9,666 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SC577
  • ราคาพิเศษ : 180 บาท
  • ราคาปกติ 199 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
-สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
-สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
-ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

2. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบโซ่เปิด
-แอลเคน  :   ชื่อสามัญ   ชื่อ IUPAC   ไอโซเมอร์    การเตรียม       สมบัติทางกายภาพ     ปฏิกิริยาเคมี
-แอลคีน   :   ชื่อสามัญ   ชื่อ IUPAC  ปฏิกิริยาเคมี  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางเคมี
-แอลไคน์ :  ชื่อสามัญ   ชื่อ IUPAC สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี  

3. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง
-ความหมาย
-สมบัติทางการภาพ
-ปฏิกิริยา

4. อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
-ความหมาย    
-ปฏิกิริยาเคมีของเบนซิน

5.  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ
-ความหมาย
-หมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะ
-แอลกอฮอล์   :   การเรียกชื่อ  คุณสมบัติ  ปฏิกิริยาเคมี   ฟีนอล   อีเทอร์
-กรดอินทรีย์   :   ชื่อสามัญ  ชื่อ IUPAC  สมบัติทางกายภาพ   ปฏิกิริยาเคมี
-เอสเทอร์      :  ชื่อสามัญ   ชื่อ IUPAC  สมบัติทางกายภาพ   ปฏิกิริยาเคมี
-แอลดีไฮด์    :   สมบัติของแอลดีไฮด์
-คีโตน  :   สมบัติของคีโตน
-เอมีน   :   การเรียกชื่อ  สมบัติของเอมีน
-เอไมด์   :   สมบัติของเอไมด์

6. แนวข้อสอบ
-โจทย์ 30 ข้อ

VCD ติวชุดพิเศษ สำหรับติวที่บ้าน สามารถเปิดกับ เครื่องเล่น VCD/DVD หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
- ดูเข้าใจง่ายเหมือนตัวต่อตัว โดยติวเตอร์มืออาชีพ
- ตามครูสอนได้ทัน แม้ไม่เข้าเรียน
- เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบหลากหลายระบบ
- เจาะลึกเนื้อหา อธิบาย เข้าใจง่าย
- เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET , A-NET
- ควบคุมการผลิตโดย.. อาจารย์ทวีชัย นักวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์
ประกอบด้วย VCD ความยาวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง / กล่อง
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 

จัดทำโดย... Successmedia

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top