หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (SC)

ผู้เข้าชม 9,561 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SC572
  • ราคาพิเศษ : 180 บาท
  • ราคาปกติ 199 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

1. ปิโตเลียม
-ความหมาย
-การสำรวจหาแหล่งปิโตเลียม
-Test  1
-น้ำมันดิบ
-ก๊าซธรรมชาติ
-Test 1 – 2
-การกลั่นน้ำมันดิบ 
-Test 1 – 3
-เลขออกเทนกับคุณภาพของน้ำมันเบนซิน
-Test 1 – 2
-เลขซีเทนกับน้ำมันดีเซล
-การเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำมัน
-Test 1 – 3
-การแยกก๊าซธรรมชาติ
-ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ
-ปิโตรเคมีภัณฑ์ 
-Test 1 – 2
2. พอลิเมอร์
-ความหมาย
-ประเภท
-Test 1
-ปฏิกิริยาการเกิด
-Test 1 – 3 
-โครงสร้าง
-สมบัติของสาร
3. พลาสติก
-ความหมาย
-ประเภท
-ผลิตภัณฑ์จากเทอมอร์พลาสติก
-ผลิตภัณฑ์จากเทอมอร์เซตติงพลาส
-Test 1 – 2
4. เส้นใย
-ความหมาย
-เส้นใยกึ่งสังเคราะห์
5. ยาง
-ยางธรรมชาติ
-ยางสังเคราะห์
-สูตรทั่วไปของยาง
-สูตรแบบซีสและทรานส์ของยางพอลิไอโซพรีน
-Test 1 – 4
6. การก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
-การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์
7. ภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้
-การเกิดมลพิษทางอากาศ
-ประเภทของสารมลพิษในอากาศ
-ก๊าซ CO
-ก๊าซ SO2
-ออกไซด์ของไนโตรเจน
-ก๊าซไฮโดคาร์บอน
-สาร CFC
-Test 1 – 2
-การเกิดมลพิษทางน้ำ
-ประเภทของมลพิษทางน้ำ
-การย่อยสลายของสารอินทรีย์   
-การละลายของ O2 ในน้ำ
-BOD
-COD
-DO
-สารฟอสเฟต
-สารเคมีและวัตถุมีพิษ
-Test 1 – 5
-การเกิดมลภาวะทางดิน
-การกำจัดพลาสติก
-Test 1 - 2

VCD ติวชุดพิเศษ สำหรับติวที่บ้าน สามารถเปิดกับ เครื่องเล่น VCD/DVD หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
- ดูเข้าใจง่ายเหมือนตัวต่อตัว โดยติวเตอร์มืออาชีพ
- ตามครูสอนได้ทัน แม้ไม่เข้าเรียน
- เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบหลากหลายระบบ
- เจาะลึกเนื้อหา อธิบาย เข้าใจง่าย
- เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET , A-NET
- ควบคุมการผลิตโดย.. อาจารย์ทวีชัย นักวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์

ประกอบด้วย VCD ความยาวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง / กล่อง

ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
จัดทำโดย... Successmedia

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top