หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวคณิตศาตร์ ดัชนี (SC)

ผู้เข้าชม 9,516 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SC569
  • ราคาพิเศษ : 180 บาท
  • ราคาปกติ 199 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
Content ดัชนี

1. ความหมายของดัชนี
   -ความหมายของดัชนี
2. การหาดัชนีราคาอย่างง่าย
   -การหาดัชนีราคาอย่างง่าย
   -การดัชนีราคารวมอย่างง่าย
   -โจทย์ตัวอย่าง 3 ข้อ

3. การหาดัชนีราคาเฉลี่ยสัมพัทธ์
                -การหาดัชนีราคาเฉลี่ยสัมพัทธ์
   -โจทย์ตัวอย่าง 2 ข้อ

4. การหาดัชนีราคาของลาสไพเยอเรส
-การหาดัชนีราคาของลาสไพเยอเรส
-โจทย์ตัวอย่าง 2 ข้อ 
5. การหาดัชนีราคาของพาเชอ
   -การหาดัชนีราคาของพาเชอ
   -โจทย์ตัวอย่าง 2 ข้อ
6. การหาดัชนีราคาด้วยปริมาณเฉลี่ย
   -การหาดัชนีราคาด้วยปริมาณเฉลี่ย
   -โจทย์ตัวอย่าง 2 ข้อ

7. การหาดัชนีราคาด้วยปริมาณที่กำหนดให้
   -การหาดัชนีราคาด้วยปริมาณที่กำหนดให้
   -โจทย์ตัวอย่าง

8. การหาดัชนีราคาโดยใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์
   -โจทย์ตัวอย่าง 2 ข้อ
ประกอบด้วย VCD ความยาวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง / กล่อง
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
จัดทำโดย... Successmedia

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top