หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว (SC)

ผู้เข้าชม 9,707 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SC564
  • ราคาพิเศษ : 180 บาท
  • ราคาปกติ 199 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
1.สมบัติของก๊าซ
-สมบัติของก๊าซ  
-ปริมาตร อุณหภูมิ ความดัน
-ประเภทของก๊าซ
-กฎของบอยล์
ตัวอย่างที่ 1 - 2
-กฎของชาร์ลส์
ตัวอย่างที่ 1 - 2
-กฎของเกย์ลุสแซก
ตัวอย่างที่ 1 - 2
-กฎของอโวกาโด
ตัวอย่าง
-กฎรวมก๊าซ
ตัวอย่าง
-กฎของก๊าซในอุดมคติ
ตัวอย่างที่ 1 - 2
-กฎความดันย่อยของดาลตัน
-การคำนวณ
ตัวอย่างที่ 1 - 2

2.การแพร่ของก๊าซ
-การแพร่
-การแพร่ผ่าน
-กฎการแพร่ก๊าซของเกรเฮม
-การคำนวณกฎการแพร่ของเกรเฮม
ตัวอย่าง

3.ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
-ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
-การนำทฤษฎีจลน์ไปอธิบายกฎต่างๆ

4.ของเหลว
-สมบัติของของเหลว
-การระเหย
-ความดันไอ
-ภาวะสมดุลไดนามิกของของเหลวกับไอ
-การเดือดและจุดเดือด
-ปัจจัยที่มีผลต่อจุดเดือด

5.ของแข็ง
-สมบัติของของแข็ง
-การหลอมเหลวของของแข็ง
-การระเหิด
-การเกิดรูปต่างๆ ของธาตุ

6.เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับของแข็ง ของเหลว ก๊าซ
-การทำน้ำแข็งแห้ง
-การทำไนโตรเจนเหลว

7.ตัวอย่างโจทย์  27  ข้อ

VCD ติวชุดพิเศษ สำหรับติวที่บ้าน สามารถเปิดกับ เครื่องเล่น VCD/DVD หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
- ดูเข้าใจง่ายเหมือนตัวต่อตัว โดยติวเตอร์มืออาชีพ
- ตามครูสอนได้ทัน แม้ไม่เข้าเรียน
- เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบหลากหลายระบบ
- เจาะลึกเนื้อหา อธิบาย เข้าใจง่าย
- เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET , A-NET
- ควบคุมการผลิตโดย.. อาจารย์ทวีชัย นักวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์

ประกอบด้วย VCD ความยาวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง / กล่อง

ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
  
จัดทำโดย... Successmedia

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top