หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวเคมี โครงสร้างอะตอม (SC)

ผู้เข้าชม 9,616 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SC563
  • ราคาพิเศษ : 180 บาท
  • ราคาปกติ 199 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
1.  แบบจำลองอะตอม
-แบบจำลองอะตอม
-แบบจำลองอะตอมของดาลตัน
-แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
-การค้นพบโปรตอน
-การหาประจุอิเล็กตรอน
-แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
-อนุภาคมูลฐานของอะตอม
-เลขอะตอม เลขมวล และ ไอโซโทป ไอโซบาร์ ไอโซโทน
ตัวอย่าง
-การจัดการอิเล็กตรอนในอะตอม
-คลื่นและสมบัติของคลื่นแสง
-สเปกตรัม
-แมกพลักซ์
ตัวอย่าง 1 – 2
-เส้นสเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย
-เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจน
-การเกิดเส้นสเปกตรัมของธาตุ
-ลักษณะสำคัญของเส้นสเปกตรัม
-แบบจำลองอะตอมของโบร์
-แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
-การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ  
ตัวอย่าง 1 – 2
-การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
2. ตารางธาตุ
-ตารางธาตุ
-พลังงานไอออไนเซชั่น
-ปัจจัยที่มีผลต่อค่า IE
-ความสัมพันธ์ของ IE กับตารางธาตุ
-ตารางธาตุในปัจจุบัน
-ธาตุหมู่ 8

3. ตัวอย่างข้อสอบที่น่าสนใจ
-ข้อที่ 1 - 31

VCD ติวชุดพิเศษ สำหรับติวที่บ้าน สามารถเปิดกับ เครื่องเล่น VCD/DVD หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
- ดูเข้าใจง่ายเหมือนตัวต่อตัว โดยติวเตอร์มืออาชีพ
- ตามครูสอนได้ทัน แม้ไม่เข้าเรียน
- เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบหลากหลายระบบ
- เจาะลึกเนื้อหา อธิบาย เข้าใจง่าย
- เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET , A-NET
- ควบคุมการผลิตโดย.. อาจารย์ทวีชัย นักวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์
ประกอบด้วย VCD ความยาวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง / กล่อง
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 

จัดทำโดย... Successmedia

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top