หมวดสินค้าหลัก

VCD ติวคณิตศาตร์ เมทริกซ์ (SC)

ผู้เข้าชม 9,537 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SC245
  • ราคาพิเศษ : 180 บาท
  • ราคาปกติ 199 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
1.ความรู้พื้นฐาน
-เมทริกซ์คืออะไร
-การบอกตำแหน่งของสมาชิกในเมทริกซ์
-การบอกมิติของเมทริกซ์
-ตัวอย่าง 1 – 3
-เมทริกซ์ชนิดต่างๆ 
-การเท่ากันของเมทริกซ์
-ตัวอย่าง 1 – 3

2.การบวกลบเมทริกซ์
-การบวกและการลบเมทริกซ์
-ตัวอย่าง 1 – 4

3.การคูณเมทริกซ์
-การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง
-ตัวอย่าง
-การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์
-ตัวอย่าง 1 – 2

4.เมทริกซ์สลับเปลี่ยน ( transpose metrix )
-เมทริกซ์สลับเปลี่ยน
-ตัวอย่าง

5.การหาค่า
-การหาดีเทอร์มินันท์ ( det ) 
-ตัวอย่าง
-การหาไมเนอร์ 
-ตัวอย่าง 1 – 2
-การหาโคแฟกเตอร์
-ตัวอย่าง
-การหาเมทริกซ์ผูกพัน
-การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์
-ตัวอย่าง 1 – 2
-การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์มิติมากกว่า 3 x 3 
-ตัวอย่าง
-การหาค่า det โดยใช้คุณสมบัติ
-ตัวอย่าง

6.ตัวอย่างข้อสอบ   11  ข้อ

VCD ติวชุดพิเศษ สำหรับติวที่บ้าน สามารถเปิดกับ เครื่องเล่น VCD/DVD หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
- ดูเข้าใจง่ายเหมือนตัวต่อตัว โดยติวเตอร์มืออาชีพ
- ตามครูสอนได้ทัน แม้ไม่เข้าเรียน
- เพิ่มความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบหลากหลายระบบ
- เจาะลึกเนื้อหา อธิบาย เข้าใจง่าย
- เพิ่มเกรดเตรียมสอบ O-NET , A-NET
- ควบคุมการผลิตโดย.. อาจารย์ทวีชัย นักวิจัย วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์
 
ประกอบด้วย VCD ความยาวประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง / กล่อง
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
จัดทำโดย... Successmedia

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบม.4-5-6

Close หน้าต่างนี้
Go Top