หมวดสินค้าหลัก

LAW4007 / LA407 / LW201 สรุปนิติปรัชญา

ผู้เข้าชม 10,883 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4007S
  • ราคาพิเศษ : 35 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4007 / LA407 / LW201 สรุปนิติปรัชญา

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ปรัชญากฎหมายสากล
บทที่ 1 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
บทที่ 2 ทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย
บทที่ 3 สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์
บทที่ 4 ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
บทที่ 5 ทฤษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์
บทที่ 6 การเคารพเชื่อฟังกฎหมายและการดื้อแพ่งกฎหมายของประชาชน
บทที่ 7 หลักนิติธรรม
บทที่ 8 ความยุติธรรม
บทที่ 9 ปรัชญากฎหมายไทย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4007 / LA407 / LW201

Close หน้าต่างนี้
Go Top