หมวดสินค้าหลัก

VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม.1-2-3 ชุด 6 แผ่น (TC)

ผู้เข้าชม 9,771 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TC086
  • ราคาพิเศษ : 1,260 บาท
  • ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%
  • Share รายการสินค้านี้

VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม.1-2-3 ชุด 6 แผ่น 
 
นื้อหาประกอบด้วย

1. VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม. 1 เทอม 1 (TC) 

เรื่องความรู้ทางภูมิศาสตร์เรื่องประเทศไทย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของไทย จำนวนประชากรและอาชีพของประชากรในไทย วัฒนธรรมของสังคมประเทศไทย หลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาตนเอง

2. VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม. 1 เทอม 2 (TC) 

เรื่องถิ่นกำเนิดของชาติไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย อาณาจักรสุโขทัย ความเป็นมาของชนชาติไทยหลังสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิตสังคมประชาธิปไตย 

3. VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม. 2 เทอม 1 (TC)

ทวีปเอเชีย สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง องค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

4. VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม. 2 เทอม 2 (TC)

- การสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา - การจัดการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

- สภาพทางเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยา - สภาพทางสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

- ความเจริญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ - การปกครองไทย 

- หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในไทย

5. VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม. 3 เทอม 1 (TC)

เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่

ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปแอฟริกา การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง

6. VCD กวดวิชา สังคมศึกษา ม. 3 เทอม 2 (TC)

 เรื่องกรุงธนบุรี - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กรุงรัตนโกสินทร์ - สมัยฟื้นฟูบ้านเมืองรัชกาลที่ 1-3

กรุงรัตนโกสินทร์ - สมัยปฏิรูปรัชกาลที่ 4-6

กรุงรัตนโกสินทร์ - สมัยประชาธิปไตยรัชกาลที่ 7-9

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

VCD ติวเข้ม 1 แผ่น ความยาว 1 ชั่วโมง
เท่ากับเนื้อหาของ 1 วิชา ใน 1 เทอม
เปิดเล่นได้กับเครื่องเล่น  VCD และ DVD ดูผ่านทาง TV เหมือนดูหนัง
หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมสำหรับดูหนัง เช่น  Power DVD / Window Media Player
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้

 
 
 
 
 
 

ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติวสอบ ม.1-2-3

Close หน้าต่างนี้
Go Top