หมวดสินค้าหลัก

LAW1002 / LA102 / LW102 สรุปหลักกฎหมายเอกชน

ผู้เข้าชม 13,398 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1002S
  • ราคาพิเศษ : 40 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW1002 / LA102  / LW102 สรุปหลักกฎหมายเอกชน

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน
+ บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ ที่มา และการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย
+ บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมาย
+ บทที่ 3 การใช้และตีความกฎหมาย
+ บทที่ 4 การอุดช่องของกฎหมาย
+ บทที่ 5 สิทธิ
ตอนที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล
+ ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา
- บทที่ 1 สภาพบุคคล
- บทที่ 2 สิทธิซึ่งได้แก่สภาพบุคคล
- บทที่ 3 ความสามารถ
+ ส่วนที่ 2 นิติบุคคล

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1002 / LA102 / LW102

Close หน้าต่างนี้
Go Top