หมวดสินค้าหลัก

LIS1003 / IS103 เฉลยการใช้ห้องสมุด

ผู้เข้าชม 11,019 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LIS1003E
  • ราคาพิเศษ : 58 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด S/60 1/60 S/59 ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 7 ภาคล่าสุด
ข้อสอบปรนัย มีทั้งหมด 60 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มปัจจุบัน และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

ข้อสอบกระบวนวิชา IS 103 การใช้ห้องสมุด
1. ชนชาติใดบ้างที่บันทึกความคิดความรู้ของมนุษย์ลงบนแผ่นดินเหนียวโดยใช้อักษรคิวนิฟอร์ม
เรียงลำดับความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

(1) สุเมเรียน อัสสิเรียน บาบิโลเนียน (2) สุเมเรียน บาบิโลเนียน อัสสิเรียน
(3) อัสสิเรียน บาบิโลเนียน สุเมเรียน (4) อัสสิเรียน สุเมเรียน บาบิโลเนียน
ตอบ 2 หน้า 6 - 7 ชาวสุเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่รู้จักนำเอาเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง
ๆ บันทึกลงบนแผ่นดินเหนียวด้วยอักษรคิวนิฟอร์ม และเวลาต่อมาอารยธรรมของชาวสุเมเรียนก็ได้แผ่ขยายไปสู่ชาวบาบิโลเนียน
แต่เรื่องราวที่ชาวบาบิโลเนียนบันทึกลงแผ่นดินเหนียวเป็นเหตุการณ์ที่หลากหลายกว่าชาวสุเมเรียน
ส่วนชาวอัสสิเรียนนอกจากจะมีการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในอาณาจักรของตนแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวจากบันทึกของห้องสมุดบาบิโลเนียนด้วย
 
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
 
 
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LIS1003 / IS103

Close หน้าต่างนี้
Go Top