หมวดสินค้าหลัก

INT1005 / IT105 CD-ROM ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Systems (BR)

ผู้เข้าชม 10,250 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : INT1005DB
  • ราคาพิเศษ : 150 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
INT1005 / IT105 CD-ROM ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Systems 
สามารถเล่นได้ คอมพิวเตอร์ / เครื่องเล่น DVD
สื่อการเรียนการสอน CD-ROM
เฉลยข้อสอบในรูปแบบไฟล์VDOอสอบ เพิ่มความสดในการอธิบาย ให้เข้าใจง่ายขึ้น
ทฤษฎี สรุปเนื้อหา ประเด็นสำคัญ (คอมพิวเตอร์กับยุคสารสนเทศ,ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน
ของระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร,อุปกรณ์ป้อนข้อมูล,อุปกรณ์สำหับประมวลผล,อุปกรณ์แสดงผล,
โปรแกรมประยุกต์,การเขียนโปรแกรมเบบื้องต้น,ภาษาคอมพิวเตอร์,ซอฟแวร์ระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร,การพัฒนาระบบสาระสนเทศ,บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม,
อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล,การสื่อสาร)
เฉลยข้อสอบ
เฉลยข้อสอบ ล่าสุด อธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เต็มไปด้วยเทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงสุด
ฝึกทำข้อสอบ

โปรแกรมฝึกทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามจริง
รู้ความสามารถด้วยระบบ รวบรวมคะแนน และระบบสุ่มข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
@@@สื่อทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทดสอบแล้วใช้ได้ผลจริง

จัดทำโดย... ชมรมบัณฑิตรามคำแหง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด INT1005 / IT105

Close หน้าต่างนี้
Go Top