หมวดสินค้าหลัก

POL4321 / PA421 สรุปการบริหารร่วมสมัย

ผู้เข้าชม 10,486 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL4321S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL4321 / PA421 สรุปการบริหารร่วมสมัย

เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
บทที่ 2 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
บทที่ 3 โครงสร้างขององค์การสมัยใหม่
บทที่ 4 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
บทที่ 5 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
บทที่ 6 แนวคิดการบริหารสมัยใหม่
บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ
บทที่ 8 การบริหารงานภาครัฐกับภาคเอกชน

 

จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสเข้าฟังการบรรยาย ติดตามบทเรียนไม่ทัน หรือมีเวลาเตรียมตัวน้อย
จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากตำราเรียนหรือเอกสารการสอน และคำบรรยายของอาจารย์ผู้สอน ประกอบการวิเคราะห์แนวข้อสอบจากหลายภาคการศึกษาที่ผ่านมาจึงทำให้สรุปข้อสอบชุดนี้มีความสมบูรณ์
สั้นกระทัดรัด เข้าใจง่าย นอกจากนี้ลักษณะพิเศษของสรุปวิชานี้ คือ ตรงมีเครื่องหมาย
* นั้น มักเป็นส่วนที่ออกข้อสอบอยู่เสมอ มีทั้งหมด 94 หน้า

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL4321 / PA421

Close หน้าต่างนี้
Go Top