หมวดสินค้าหลัก

HIS1002 / HI102 สรุปอารยธรรมตะวันออก

ผู้เข้าชม 11,580 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HIS1002S
  • ราคาพิเศษ : 66 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

HIS1002 / HI102 สรุปอารยธรรมตะวันออก

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 อารยธรรมตะวันออกกลาง
บทที่ 1 อารยธรรมอียิปต์โบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
บทที่ 3 อารยธรรมชนกลุ่มย่อยที่สำคัญของโลกโบราณ
บทที่ 4 อารยธรรมเปอร์เซียโบราณและคริสต์ศาสนา
บทที่ 5 อารยธรรมมุสลิม
บทที่ 6 ออตโตมาน เตอร์ก
ตอนที่ 2 อารยธรรมเอเชียตะวันออก
บทที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 2 ยุคก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 ยุคประวัติศาสตร์
บทที่ 4 จีนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
บทที่ 5 สภาพภูมิศาสตร์ ผลของสภาพภูมิศาสตร์ และแหล่งที่มาของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยโบราณ
บทที่ 6 ญี่ปุ่นโบราณ
บทที่ 7 สมัยฟูจิวาระ กำเนิดโชกุน และระบบศักดินาสวามิภักดิ์
บทที่ 8 ญี่ปุ่นสมัยโชกุนโทกุงาว่า
บทที่ 9 การเปลี่ยนรูปประเทศญี่ปุ่นให้เป็นประเทศสมัยใหม่
บทที่ 10 ตอนสำคัญที่สุดของลัทธิจักรวรรดินิยมและการเริ่มยุคใหม่ในญี่ปุ่น
ตอนที่ 3 อารยธรรมเอเชียใต้
บทที่ 1 อารยธรรมสินธุและการรุกรานของชาวอารยัน
บทที่ 2 อารยธรรมอินโด-อารยัน
บทที่ 3 การบุกรุกของมุสลิมและอังกฤษจนถึง ค.ศ. 1858
บทที่ 4 จักรวรรดิอังกฤษในอินเดียและกำเนิดชาตินิยมแบบอินเดีย
บทที่ 5 การต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย (1905 ? 1947)
ตอนที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 1 การก่อตั้งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
บทที่ 3 อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย
บทที่ 4 โครงสร้างทางการเมืองและทางสังคมในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการเข้ามาของศาสนาอิสลาม
บทที่ 5 การเข้ามาของชาติตะวันตก
บทที่ 6 การขยายอำนาจของสเปนในฟิลิปปินส์
บทที่ 7 ดัตช์ขยายอำนาจในมลายาและหมู่เกาะอินโดนีเซีย
บทที่ 8 บทบาทของอังกฤษในมลายู
บทที่ 9 บทบาทของอังกฤษในพม่า
บทที่ 10 ประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง เวียดนาม เขมร ลาว
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด HIS1002 / HI102

Close หน้าต่างนี้
Go Top