หมวดสินค้าหลัก

BIO1001 / BY101 สรุปชีววิทยาเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 10,572 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : BIO1001S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

BIO1001 / BY101 สรุปชีววิทยาเบื้องต้น

เนื้อหาประกอบด้วย 

บทที่ 1 บทนำ (Introduction)

บทที่ 2 ธรรมชาติของชีวิต (Nature of Life) 

บทที่ 3 การกำเนิดชีวิต (The Origin of Life) 

บทที่ 4 การจัดระเบียบของชีวิต (Organization of Life) 

บทที่ 5 การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต (Higher Level of Organization) 

บทที่ 6 แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต (Habitat and Environment) 

บทที่ 7 หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (Plant and Animal Diversity) 

บทที่ 8 เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต (Metabolism and Growth) 

บทที่ 9 การสืบพันธุ์ (Reproduction) 

บทที่ 10 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Responsiveness) 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย 

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ 

- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ 

- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น 

- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ 

- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ 

เหมาะสำหรับ 

- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย 

- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด BIO1001 / BY101

Close หน้าต่างนี้
Go Top