หมวดสินค้าหลัก

POL2302 / PA220 สรุประเบียบปฎิบัติราชการ

ผู้เข้าชม 10,887 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2302S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2302 / PA220 สรุประเบียบปฎิบัติราชการ

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 เรื่องทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ
บทที่ 2 ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล
บทที่ 3 ความเป็นมาเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน
บทที่ 4 ข้าราชการพลเรือน
บทที่ 5 เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือน
บทที่ 6 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
บทที่ 7 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
บทที่ 8 การย้าย โอน และสับเปลี่ยนหน้าที่
บทที่ 9 การให้ความดีความชอบ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 10 การลอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก
บทที่ 11 วินัยข้าราชการพลเรือนและโทษผิดวินัย
บทที่ 12 การดำเนินการทางวินัยและการรายงานการลงโทษ
บทที่ 13 การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
บทที่ 14 ก.พ. อ.ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.
บทที่ 15 ข้าราชการพลเรือนประเภทอื่น
บทที่ 16 ระเบียบข้าราชการการเมือง
ภาคระเบียบงานสารบรรณ
บทที่ 1 ระเบียบงานสารบรรณ
บทที่ 2 ชนิดและหนังสือราชการ
บทที่ 3 การรับและส่งหนังสือ
บทที่ 4 การเก็บรักษา ยืม และการทำลายหนังสือ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2302 / PA220

Close หน้าต่างนี้
Go Top