หมวดสินค้าหลัก

SOC4077 / SO477 สรุปสังคมวิทยาการเมือง

ผู้เข้าชม 10,075 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SOC4077S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

SOC4077 / SO477 สรุปสังคมวิทยาการเมือง

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความหมายและขอบเขตสังคมวิทยาการเมือง
บทที่ 2 การวิเคราะห์สังคมการเมืองโดยพิจารณาประเด็นหลัก
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปลายและหลังสมัยกลางของยุโรป
บทที่ 4 รูปแบบการจุดองค์การทางการเมืองยุคเก่าก่อน
บทที่ 5 การปฏิวัติอุตสาหกรรม : พิจารณาในเชิงสังคมทวิทยาการเมือง
บทที่ 6 สังคมนิยม ทุนนิยม ฟาสซิสต์ และคอมมิวนิสต์
บทที่ 7 ระบบประชาธิปไตย : ปัจจัยเชิงสังคมวิทยา
บทที่ 8 การเมืองยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเมืองแบบแหวกแนว
บทที่ 9 สภาพสังคมยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมกรณีสหรัฐอเมริกา
บทที่ 10 สังคมประกิตทางการเมือง
บทที่ 16 พฤติกรรมฝูงชน
บทที่ 17 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายชนกลุ่มน้อยหรือชนต่างวัฒนธรรม
บทที่ 18 ความเป็นผู้นำ
บทที่ 19 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจเชิงบารมีวิสัย
บทที่ 20 อำนาจเชิงตรรก – นิตินัยและธรรมเนียมอำนาจ
บทที่ 21 ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ
บทที่ 22 ลักษณะอุปนิสัยประจำชาติ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด SOC4077 / SO477

Close หน้าต่างนี้
Go Top