หมวดสินค้าหลัก

POL3102 / PS333 สรุปทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

ผู้เข้าชม 10,860 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3102S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3102 / PS333 สรุปทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด
อ่านเข้าใจง่าย สรุปตรงเนื้อหา มีตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยประกอบคำอธิบาย
ข้อสอบเป็นอัตนัย 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ

ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนำ
- บทที่ 1 วิวัฒนาการ ความหมายแขอบข่ายในการศึกษาเศรษฐกิจการเมือง
- บทที่ 2 ปัญหาการศึกษาของสังคมศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับรัฐ การพัฒนา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับรัฐ
- บทที่ 3 ทฤษฎีแนวมาร์กซิสต์ และนีโอมาร์กซิสต์
- บทที่ 4 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม
- บบที่ 5 ทฤษฎีแนวสถาบัน
ส่วนที่ 3 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับพัฒนาและเศรษกิจการเมืองระหว่างประเทศ
- บทที่ 6 ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
- บทที่ 7 ทฤษฎีการพึ่งพา
- บทที่ 8 ทฤษฎีระบบโลก
- บทที่ 9 บทสรุป ข้อสังเกตุบางประการเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

ผู้ผลิต...ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3102 / PS333

Close หน้าต่างนี้
Go Top