หมวดสินค้าหลัก

POL3101 / PS316 สรุปวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ

ผู้เข้าชม 11,058 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3101S
  • ราคาพิเศษ : 34 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3101 / PS316 สรุปวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวทางศึกษาการปกครองเปรียบเทียบ : อดีตและปัจจุบัน
บทที่ 2 พัฒนาการการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่กับการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
บทที่ 4 ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง
บทที่ 5 การเมืองเปรียบเทียบตามความคิดของแอลมอนด์
บทที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 7 การหล่อหลอมทางการเมือง
บทที่ 8 การวิเคราะห์ชนชั้นและการศึกษารัฐศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 9 การศึกษาพรรคการเมืองเชิงเปรียบเทียบ
บทที่ 10 กลุ่มและอำนาจหลักการของการจัดองค์กรในระบบประชาธิปไตยพหุนิยม
บทที่ 11 สรุปปัญหาและข้อสังเกตบางประการในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3101 / PS316

Close หน้าต่างนี้
Go Top