หมวดสินค้าหลัก

POL3100 / PS315 สรุปกระบวนการนิติบัญญัติ

ผู้เข้าชม 9,889 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3100S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3100 / PS315 สรุปกระบวนการนิติบัญญัติ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความคิดเกี่ยวกับการเมือง ระบบรัฐสภา และสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 3 การเมืองแบบประชาธิปไตยและระบบการเมืองไทย
บทที่ 4 สถาบันการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และพรรคการเมือง
บทที่ 5 สถาบันที่ออกกฎหมาย
บทที่ 6 องค์กรนิติบัญญัติในระดับท้องถิ่น
บทที่ 7 กระบวนการของกฎหมายและรัฐสภาไทย
บทที่ 8 พฤติกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
บทที่ 9 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต...ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3100 / PS315

Close หน้าต่างนี้
Go Top