หมวดสินค้าหลัก

LAW1002 / LA102 / LW102 CD-ROM หลักกฎหมายเอกชน (BR)

ผู้เข้าชม 10,052 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1002DB
  • ราคาพิเศษ : 150 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW1002 / LA102 / LW102
สรุปเนื้อหาแบบเนื้อ เน้น ๆ ที่บรรยายในชั้นเรียน
ตัวอย่างข้อสอบที่ออกโดยอาจารย์แต่ละท่าน
แนวคิดของอาจารย์เพื่อให้เข้าใจและตอบได้ตรงประเด็น
เหมาะสำหรับผู้ไม่มีเวลาเข้าเรียนด้วยตนเอง
เหมาะสำหรับผู้มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย วันเดียวพร้อมสอบ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนก่อนสอบ
เหมาะสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายการอ่านตำรา
โดย 1. ใช้กับเครื่องเล่น MP3 ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ (มีเฉพาะเสียง) 2.ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ (ภาพและเสียง)

เนื้อหาภายในแผ่น
- แนะแนว
- ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย
- ที่มาของกฎหมาย
- ประเภทของกฎหมาย
- การใช้กฎหมาย
- การตีความกฎหมาย
- การอุดช่องว่างกฎหมาย
- สิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
- สภาพบุคคล
- ความสามารถ ผู้เยาว์
- ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
- ความสามารถ คนไร้ความสามารถ
- ความสามารถ คนวิกลจริต
- แนวข้อสอบชุดที่ 1
- แนวข้อสอบชุดที่ 2
- แนวข้อสอบชุดที่ 3
 
 
จัดทำโดย... ชมรมบัณฑิตรามคำแหง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1002 / LA102 / LW102

Close หน้าต่างนี้
Go Top