หมวดสินค้าหลัก

POL3302 / PA280 สรุปการวางแผนในภาครัฐ

ผู้เข้าชม 11,685 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3302S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3302 / PA280 สรุปการวางแผนในภาครัฐ

 

เนื้อหาประกอบด้วย
(PS 251 เดิม)
ภาคที่ 1 นโยบาย
- ความหมายของนโยบายและนโยบายสาธารณะ
- ลักษณะทั่วไปของนโยบาย
- การศึกษานโยบายสาธารณะ
- กระบวนการของนโยบาย
- ประโยชน์ของการประเมินผลนโยบาย
ภาคที่ 2 แผน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผน
- ความหมายของแผน
- ลักษณะทั่ว ๆ ไปของแผน
- ลักษณะหรือมิติของแผน
- ประเภทของแผน
- การวางแผน
- นักวางแผน
- รูปแบบในการวางแผน
- ขั้นตอนการวางแผน
- การวางแผนแบบทีมวางแผน
- การนำแผนไปปฏิบัติ
ภาคที่ 3 โครงการ
- ความหมายของโครงการ
- ความแตกต่างระหว่างแผนกับโครงการ
- กระบวนการของโครงการ
- ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ
- เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินผลโครงการ
- หลักในการประเมินผลที่ดี

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3302 / PA280

Close หน้าต่างนี้
Go Top