หมวดสินค้าหลัก

POL2301 / PA210 สรุปองค์การและการบริหารในภาครัฐ

ผู้เข้าชม 12,621 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2301S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2301 / PA210 สรุปองค์การและการบริหารในภาครัฐ

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
(PS 252 เดิม)
ภาคที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่ององค์การและการจัดการในภาครัฐ
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญขององค์การและการบริหาร
บทที่ 2 สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ
บทที่ 3 ความสำคัญและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ
บทที่ 4 ยุทธวิธีและขอบเขตในการศึกษาองค์การและการจัดการ
ภาคที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร
บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การและการบริหารตามแนวคิดสมัยเก่า
บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การกลุ่มมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัย
ภาคที่ 3 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
บทที่ 8 ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ
บทที่ 9 วัตถุประสงค์
บทที่ 10 สายการบังคับบัญชา
บทที่ 11 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
บทที่ 12 การหมายหมายอำนาจหน้าที่
บทที่ 13 การรวมและกระจายอำนาจ
บทที่ 14 ช่วงการบังคับบัญชาและเอกภาพในการบังคับบัญชา
บทที่ 15 การแบ่งหน้าที่และลักษณะของการปฏิบัติงานในองค์การ
บทที่ 16 การออกแบบองค์การ
ภาคที่ 4 กระบวนการบริหารองค์การ
บทที่ 17 การวางแผนองค์การ
บทที่ 18 การตัดสินใจในองค์การ
บทที่ 19 ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อความเข้าใจ
บทที่ 20 การควบคุมองค์การ
บทที่ 21 การจูงใจและภาวะผู้นำ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2301 / PA210

Close หน้าต่างนี้
Go Top