หมวดสินค้าหลัก

MTH1101 / MA111 สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1

ผู้เข้าชม 10,481 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MTH1101S
  • ราคาพิเศษ : 53 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MTH1101 / MA111 สรุปเรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
1.1 เซต
1.2 ระบบจำนวน
1.3 อสมการ
1.4 ค่าสัมบูรณ์
1.5 ขอบเขตบน ขอบเขตล่าง
1.6 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
1.7 ฟังก์ชันประกอบ
บทที่ 2 ลิมิต และความต่อเนื่อง
2.1 นิยามของลิมิต
2.2 ลิมิตซ้าย และลิมิตขวา
2.3 ลิมิตอนันต์
2.4 ลิมิตที่อนันต์
2.5 ลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณ
2.6 ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
บทที่ 3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
3.1 นิยาม และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
3.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
3.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง
3.4 อนุพันธ์อันดับสูงกว่าหนึ่ง
3.5 ความชันและสมการเส้นตรง
3.6 ปริมาณการแปรค่า
บทที่ 4 การประยุกต์ของอนุพันธ์
4.1 ความเร็ว ความเร่ง
4.2 อัตราสัมพัทธ์
4.3 สมการเส้นสัมผัส และเส้นปกติ
4.4 มุมระหว่างเส้นโค้ง 2 เส้น
4.5 ค่าสูงสุด ต่ำสุด และกราฟ
4.6 โจทย์เกี่ยวกับค่าสูงสุด ต่ำสุด
บทที่ 5 การอินทิเกรต
5.1 หลักการอินทิเกรต
5.2 การหาพื้นที่
บทที่ 6 อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันทรานเซนเดลตัล
6.1 อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6.2 อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
6.3 อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันลอการิธึม
6.4 อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์เอ็กซ์โพเนนเชียล
6.5 ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป au และ uv
6.6 ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่ายลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MTH1101 / MA111

Close หน้าต่างนี้
Go Top