หมวดสินค้าหลัก

INT1005 / IT105 สรุประบบคอมพิวเตอร์บื้องต้น

ผู้เข้าชม 11,228 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : INT1005S
  • ราคาพิเศษ : 58 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

INT1005 / IT105 สรุประบบคอมพิวเตอร์บื้องต้น

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที 1 คอมพิวเตอร์กับยุคสารสนเทศ
บทที 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร
บทที 3 อุปกรณ์ป้อนข้อมูล
บทที 4 อุปกรฌ์สำหรับการประมวลผล
บทที 5 อุปกรณ์การแสดงผล
บทที 6 โปรแกรมประยุกต์
บทที 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที 8 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที 9 ซอฟต์แวร์ระบบ
บทที 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บทที 11 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที 12 บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่อสังคม
บทที 13 อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูล
บทที 14 การสื่อสาร

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด INT1005 / IT105

Close หน้าต่างนี้
Go Top