หมวดสินค้าหลัก

ECO1101 / EC1121 สรุปเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้เข้าชม 12,845 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ECO1101S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ECO1101 / EC1121 สรุปเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 3 องค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 4 ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 5 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 6 อุปสงค์ อุปทาน และการกำหนดขึ้นเป็นราคาดุลยภาพ
บทที่ 7 ความยืดหยุ่น
บทที่ 8 ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน และรายรับจากการผลิต

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ECO1101 / EC111

Close หน้าต่างนี้
Go Top