หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 10 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2057
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : พฤษศจิกายน 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                               

*ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน                                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*ประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน                                                                                         

*ยุทธศาสตร์พลังงาน                                                                                                   

*การจัดทำนโยบายและแผนด้านพลังงาน                                                                           

*การจัดทำงบประมาณภาครัฐ                                                                                         

*การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                               

*ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน                                                                                  

*การผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับภาคประชาชน                         

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                          

*รวมแนวข้อสอบด้านพลังงาน                                                                                   

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top