หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 8 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2010
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์             

*แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                   

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                             

*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                     

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ    

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                      

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                    

*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                      

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                              

*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)              

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top