หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ สาขานิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 0 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1989
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ  สาขานิติศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพเรือ ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                           

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ1 ลักษณะ 4 นิติกรรม บรรพ 2

ลักษณะ 1 บทเบ็ดเตล็ดทั่วไป ลักษณะ 2 สัญญา ลักษณะ 5 ละเมิด)                                           

*ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                                       

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                   

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                         

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                   

*อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982                                                      

*แนวข้อสอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982                                 

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพเรือ

Close หน้าต่างนี้
Go Top