หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 98 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1984
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                             

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      

*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                          

*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                        

*นวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                                      

*ข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร                                                             

*การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                           

*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                            

*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                                

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                            

*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                  

*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร                                      

*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                     

*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                         

*การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                     

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                       

          «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                            

          «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                                      

          «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                                       

          «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.                                                      

          «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.                                                      

          «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 5.                                                      

          «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการเกษตร

Close หน้าต่างนี้
Go Top