หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) บุคคลภายนอก ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 55 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1983
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) บุคคลภายนอก ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          

        –แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          

**วิชาภาษาไทย

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

        –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                     

        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                 

        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                  

        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                 

        *แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                       

        *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 

        *แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                               

        *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                           

        *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top