หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ (อก.1) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 110 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1982
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ (อก.1) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

        +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                         

        +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

        +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          

        +แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          

*วิชาภาษาไทย

        +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                    

        +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

        +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                    

        +แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

*ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)

        +การใช้ Microsoft Word           พร้อมแนวข้อสอบ                                                         
        +การใช้ Microsoft Excel           พร้อมแนวข้อสอบ                                                         

        +การใช้ Microsoft Power Point พร้อมแนวข้อสอบ                                                  

        +แนวข้อสอบ Internet                                                                                 

        +แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              

        +แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                       

        +แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 

        +แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                

        +แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                           

        +แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                         

        +แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                         

        +แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                         

        +แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top