หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 0 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1878
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                   

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553   

*พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535                                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535                                                     

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556             

*พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                             

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                   

*การเฝ้าระวังโรค                                                                                                      

*การควบคุมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพ                                                                         

*การฟื้นฟูสุขภาพ                                                                                                      

*งานอนามัยแม่และเด็ก                                                                                               

*การวางแผนครอบครัว                                                                                                         

*บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                

*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                     

*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                         

*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                  

*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                  

*แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 3. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top