หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 121 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1873
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี                                                                                

*การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม                                                                      

*ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                               

*มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                    

*การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก                                                                         

*การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                                                                  

*การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม                                                                       

*ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย                                                    

*ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                                                                              

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 8.                                                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top